Welkom

Veldkers 25
7575 DB Oldenzaal
Tel: 0541-363636
info@rugpatientenoverijssel.nl


UPDATE 17 OKTOBER 2020


VANAF 13 OKTOBER ZIJN ER NIEUWE CORONA REGELS VAN TOEPASSING.
ALLE LEDEN HEBBEN EEN E-MAIL GEHAD MET DE VOOR HEN GELDENDE REGELS.
DEZE WISSELEN PER LOCATIE.

DE LESSEN TAI CHI ZIJN STOP GEZET VOOR DE KOMENDE 4 WEKEN.
HET ZWEMBAD IN BORNE IS DE KOMENDE 4 WEKEN GESLOTEN VANWEGE EEN  VERBOUWING.


VOLG DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN VAN DE LOCATIE WAAR UW THERAPIE PLAATSVINDT.

ALLE  ANDERE GROEPSACTIVITEITEN IN 2020 ZULLEN I.V.M.
HET CORONAVIRUS NIET DOORGAAN


Welkom op de website van de Vereniging van Rugpatiënten Overijssel!


Als voorzitter van de Vereniging van Rugpatiënten Overijssel, ook bekent als V.v.R.O, wil ik u onze vereniging aan u voorstellen.

Na enkele jaren aangesloten te zijn geweest bij de landelijke organisatie voor rugpatiënten, de NVVR, bleek de behoefte van een lokale organisatie wenselijk te zijn, om meer de belangen van onze doelgroep te behartigen, maar vooral om het sociale gebeuren te verstevigen onder de patiënten. In oktober 1989 is onze vereniging geboren en ging van start met 14 leden. In 2005 zijn we onze activiteiten gaan uitbreiden in de gemeente Losser. Dat de vereniging toch een noodzakelijk orgaan blijkt te zijn, kunnen we zien aan de snelle groei van de vereniging, die nu al 250 leden telt.

Wie zijn onze leden?
Rugpatiënten, maar de vereniging is bedoeld voor iedereen met beperking aan het bewegingsapparaat, chronische zieken, waaronder hartpatiënten, reumapatiënten, diabetes, Parkinson, maar ook voor mensen die het plezierig vinden om met lotgenoten actief te blijven op sport gebied.


Veel van onze leden zijn 50+ maar er is zeker ook ruimte voor jongeren. 
In samenwerking met gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten, het Sportspectrum Roessingh en bedrijfsartsen en zorgverzekeraars, willen wij onze vereniging onder de aandacht brengen in de regio. Door middel van het lidmaatschap op onze vereniging komen mensen uit hun isolement en worden zij weer actief samen met lotgenoten


Wij zijn nu al actief in de gemeenten Oldenzaal, Losser, Borne, Tubbergen en Haaksbergen. 

Door de bezuinigingen en stijging van de zorgkosten, zijn veel mensen gedwongen om na gebruik te hebben gemaakt van hun maximale therapieën te stoppen met de behandelingen van hun fysiotherapeut. Hier zou de vereniging als een verlengstuk van de therapeut kunnen optreden als een goed en betaalbaar alternatief. Bovendien wordt het lidmaatschap en de therapiekosten door sommige zorgverzekeraars vergoed.

Mensen uit het bedrijfsleven, die door een ongeval, ziekte, tijdelijk uit het werkproces zijn geraakt en thuis zitten, kunnen hun herstel bespoedigen door gebruik te maken van de activiteiten en faciliteiten van onze vereniging. Mensen met een sportblessure, die tijdelijk uit het sportproces zijn geraakt en thuis zitten, kunnen hun herstel bespoedigen door gebruik te maken van de activiteiten en faciliteiten van onze vereniging.

Voor wie is de vereniging?

Mensen die baat kunnen hebben bij de activiteiten van de vereniging. Ondanks dat het ledenbestand van onze vereniging uit 50+ bestaat, zijn we ook op zoek naar de groep die het moeilijkst is te benaderen, namelijk de jeugd. Onze aandacht is ook gevestigd op de allochtonen onder ons. Vergrijzing, gewichtstoename, hoge bloeddruk en cholesterol verhoging, diabetes en andere levensstijl ziekten nemen met de dag toe. Schaamtegevoel is vaak een excuus, om zich te bestempelen als patiënt, maar zoals het gezegde luid: als er 1 schaap over de dam is……….

Op deze website kunt u alle informatie verkrijgen. Mocht u een kennismakingsgesprek willen, dan kunt u ons altijd bellen (0541-363636) of mailen: info@rugpatientenoverijssel.nl


Vereniging van Rugpatiënten Overijssel

Veldkers 25
7577 DB Oldenzaal
Telefoon: 0541-363636


info@rugpatientenoverijssel.nl