W E L K O M

Welkom op de website van de Vereniging van 
RugpatiŽnten Overijssel!

Als voorzitter van de Vereniging van RugpatiŽnten Overijssel, ook bekent als V.v.R.O, wil ik u onze vereniging aan u voorstellen.

Na enkele jaren aangesloten te zijn geweest bij de landelijke organisatie voor rugpatiŽnten, de NVVR, bleek de behoefte van een lokale organisatie wenselijk te zijn, om meer de belangen van onze doelgroep te behartigen, maar vooral om het sociale gebeuren te verstevigen onder de patiŽnten. In oktober 1989 is onze vereniging geboren en ging van start met 14 leden. In 2005 zijn we onze activiteiten gaan uitbreiden in de gemeente Losser. Dat de vereniging toch een noodzakelijk orgaan blijkt te zijn, kunnen we zien aan de snelle groei van de vereniging, die nu al 250 leden telt.
Wie zijn onze leden?
RugpatiŽnten, maar met de jaren is de vereniging gegroeid met mensen die een afwijking hebben aan hun bewegingsapparaat,chronische zieken, waaronder hartpatiŽnten, reumapatiŽnten, diabetes, Parkinson, maar ook ouderen die het plezierig vinden om met leeftijdsgenoten toch actief te blijven op sport gebied.

Veel van onze leden zijn 50+. In samenwerking met gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten, het Sportspectrum Roessingh en bedrijfsartsen en zorgverzekeraars, willen wij onze vereniging onder de aandacht brengen in de regio, voor mensen waar de vereniging iets voor kan betekenen, om hun uit het isolement te halen en weer actief bezig te zien met hun lotgenoten. Wij zijn nu al actief in de gemeenten Oldenzaal, Losser, Borne en op termijn in Hengelo, Haaksbergen, Goor, Hardenberg en Denekamp.

Door de bezuinigingen en stijging van de zorgkosten, zijn veel mensen gedwongen om na gebruik te hebben gemaakt van hun maximale therapieŽn te stoppen met de behandelingen van hun fysiotherapeut. Hier zou de vereniging als een verlengstuk van de therapeut kunnen optreden als een goed en betaalbaar alternatief.

Mensen uit het bedrijfsleven, die door een ongeval, ziekte, tijdelijk uit het werkproces zijn geraakt en thuis zitten, kunnen hun herstel bespoedigen door gebruik te maken van de activiteiten en faciliteiten van onze vereniging. Mensen met een sportblessure, die tijdelijk uit het sportproces zijn geraakt en thuis zitten, kunnen hun herstel bespoedigen door gebruik te maken van de activiteiten en faciliteiten van onze vereniging.
Voor wie is de vereniging?
Mensen die baat kunnen hebben bij de activiteiten van de vereniging. Ondanks dat het ledenbestand van onze vereniging uit 50+ bestaat, zijn we ook op zoek naar de groep die het moeilijkst is te benaderen, namelijk de jeugd. Onze aandacht is ook gevestigd op de allochtonen onder ons. Vergrijzing, gewichtstoename, hoge bloeddruk en cholesterol verhoging, diabetes en andere levensstijl ziekten nemen met de dag toe. Schaamtegevoel is vaak een excuus, om zich te bestempelen als patiŽnt, maar zoals het gezegde luid: als er 1 schaap over de dam isÖÖÖ.

Op deze website kunt u alle informatie verkrijgen. Mocht u een kennismakingsgesprek willen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.Vereniging van RugpatiŽnten Overijssel
Elsmorsweg 68
7575 PD Oldenzaal
Tel: 0541-511332
E-mail:
info@rugpatientenoverijssel.nl